SOBRE TERRA SAKRA | CONEIX-NOS | SERVEIS A ENTITATS/EMPRESES
Benvingut, divendres 19 d'octubre de 2018
 
Decideix la destinació.
Prepara la ruta.
Durant i després del viatge.
Si viatges a...
Més sobre:
   Qualitat turística.
   Turisme sostenible.
Les rutes més desconegudes.
A conèixer cultura.
A practicar turisme actiu.
A cuidar la teva salut.
A gaudir de la natura.
A cončixer les nostres col·laboracions. Novetat
A les noves tendències.
HOME / POLÍTICA DE PRIVADESA
 
 

Protecció de dades

En compliment de l’establert a Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Terra Sakra, hacia un nuevo turismo informa als seus clients o usuaris que les dades personals que facilitin a través de la nostra web www.terrasakra.es seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, mantingut sota la responsabilitat de Terra Sakra Tourism Group S.L.

La finalitat és la d’enviar en un futur el Newsletter de Terra Sakra i ofertes i/o serveis que puguin resultar d’interès al nostres clients i usuaris.

Terra Sakra Tourism Group S.L. garanteix la seguretat i la confidencialitat de les dades facilitades. Per això es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i el seu deure de guardar-ho i adoptar les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat. La informació sobre els clients i usuaris de Terra Sakra, hacia un nuevo turismo no serà utilitzada amb finalitat comercial ni serà cedida a tercers.

Les persones que així ho desitgin podran en tot moment exercitar  els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-lo per escrit a la nostra adreça electrònica: info@terrasakra.es.


Propietat intel·lectual

Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta web site, el seu disseny gràfic i els seus codis font, són titularitat de Terra Sakra Tourism Group S.L., per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació total o parcial, sense la autorització expressa de Terra Sakra Tourism Group S.L.

Igualment, tots els noms comercials, logos, marques o signes de qualsevol tipus de contingut estaran protegits per llei.Ús de fotografies

Terra Sakra Tourism Group S.L. es compromet a no cedir a terceres persones les fotografies que apareixen a la web. Les fotografies són propietat dels seus autors i qualsevol persona que desitgi utilitzar-les haurà de posar-se en contacte amb els mateixos per a aconseguir la seva autorització.


Descàrregues de responsabilitat: contingut i enllaços

Aquest web site pot contenir enllaços i referències a llocs de tercers. Aquests llocs no es troben sota el control de Terra Sakra Tourism Group es responsable del seu contingut ni dels enllaços que puguin figurar en ells. A Terra Sakra Tourism Group S.L. no ens responsabilitzem del mal ús que es realitzi dels continguts de la nostra pàgina web.


Intercanvi o difusió d’informació

Terra Sakra Tourism Group S.L. refusa de tota responsabilitat que es derivi de l’intercanvi d’informació entre usuaris a través de la nostra pàgina web. Especialment, no ens fem responsables de l’ús que els menors puguin fer de la mateixa en cas que els continguts als que s’accedeixi puguin ferir la sensibilitat dels mateixos.


Legislació i jurisdicció

Les condicions exposades s’interpretaran en conformitat a la legislació vigent a Espanya en la matèria, que s’aplicarà subsidiàriament en tot el que no s’hagi previst en les mateixes.

Els usuaris de Terra Sakra, hacia un nuevo turismo són conscients de tot l’exposat i l’accepten voluntàriament.


   
CONTACTA | POLÍTICA DE PRIVADESA | CONDICIONS GENERALS

Terra Sakra, hacia un nuevo turismo. | www.terrasakra.es | info@terrasakra.es | T:93 436 76 89

Waimoo Comunicación©2007